Klauzula informacyjna administratora danych (RODO)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Good Idea Alicja Zelewska.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi przeprowadzenia szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).
  3. Podstawą przetwarzania danych będą działania zmierzające do zawarcia umowy uczestnictwa w szkoleniu lub prawnie uzasadniony interes Administratora
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5. Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcą.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
  8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego