O Firmie

Good Idea, to firma powstała w celu wspierania nauczycieli, dyrektorów szkół w rozwijaniu kompetencji niezbędnych w edukacji. Jej pomysłodawcą jest Dariusz Zelewski - ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego, dyrektor szkoły, trener prowadzący szkolenia w edukacji, ekspert w zakresie współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi.

Prowadzący

Dariusz Zelewski

Jestem ekspertem ds. awansu zawodowego z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 2005 roku brałem udział w ponad 850 komisjach kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego, ponad 220 komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Od 2007 roku byłem wielokrotnie przewodniczącym komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego. Od 13 lat jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach.

Wszystko to sprawia, że jestem nie tylko ekspertem, ale przede wszystkim praktykiem w sprawach awansu zawodowego. Nauczyciele, którzy skorzystali z oferty moich szkoleń nie mieli problemów z realizacją planów rozwoju, a przede wszystkim osiągali bardzo wysokie wyniki w postępowaniu egzaminacyjnym lub kwalifikacyjnym.

Wykształcenie

2019Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych – kurs trenera w edukacji
2017 - 2018Uniwersytet Gdański – studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
2008 - 2009Collegium Civitas i Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie – studia podyplomowe Lider Oświaty
2003Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych
2001 - 2002Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku – studia podyplomowe zarządzanie oświatą
2001 - 2002Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – studia podyplomowe – wychowanie fizyczne nauczycieli
1995 - 2001Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – teologia