Oferta

Z dniem 1 września 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Dodatkowo od 2020 r. nauczyciele pracując zdalnie zobowiązani są realizować staż w odmiennych do dotychczasowych warunkach. Jak temu sprostać? Jak dokumentować? W jaki sposób dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu? To tylko niektóre pytania, na które damy państwu odpowiedź.

Awans zawodowy po zmianach

2 – godzinne szkolenie przeznaczone jest dla osób z organów prowadzących szkołę, dyrektorów szkół, liderów, opiekunów stażu, nauczycieli.

W trakcie szkolenia uczestnik uzyska odpowiedź na poniższe pytania:
 • co zmieniło się w przepisach regulujących awans zawodowy nauczycieli oraz jak realizować staż w trakcie zdalnego nauczania
 • jak prawidłowo zaplanować i realizować awans zawodowy nauczycieli w szkole
 • jak zrealizować wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego
 • jak prawidłowo przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i w jaki sposób ocenić jego stopień realizacji
 • jakie dokumenty nauczyciel ma obowiązek przygotować dla dyrektora szkoły, a jakie do wniosku o postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne
 • w jaki sposób opiekun stażu przygotuje opinię dorobku zawodowego, a dyrektor dokona oceny dorobku zawodowego
 • jak prawidłowo nauczyciel ma przygotować się do egzaminu lub do rozmowy kwalifikacyjnej, na co zwrócić uwagę, o co mogą pytać członkowie komisji egzaminacyjnej

Szkolenie obejmuje również wypracowanie przykładowych działań w trakcie stażu, które uwzględniają specyfikę szkoły i środowisko.

Terminy szkoleń grupowych ustalane indywidualnie.

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

W trakcie szkolenia uczestnik uzyska odpowiedź na poniższe pytania:
 • co zmieniło się w przepisach regulujących awans zawodowy nauczycieli oraz jak realizować staż w trakcie zdalnego nauczania
 • jak prawidłowo realizować i dokumentować plan rozwoju zawodowego
 • w jaki sposób prawidłowo zaplanować współpracę z opiekunem stażu
 • jak zrealizować wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
 • jak prawidłowo przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • jakie dokumenty należy przygotować dla dyrektora szkoły, a jakie do wniosku o postępowanie egzaminacyjne
 • w jaki sposób opiekun stażu przygotuje opinię dorobku zawodowego, a dyrektor dokona oceny pracy
 • jak prawidłowo przygotować się do egzaminu, na co zwrócić uwagę, o co mogą pytać członkowie komisji egzaminacyjnej

Szkolenie obejmuje również wypracowanie przykładowych działań w trakcie stażu, które uwzględniają specyfikę szkoły i środowisko.

Koszt szkolenia: 100,00 zł.

Informacje o płatnościach zostaną przesłane na adres email podany w karcie zgłoszenia.

Sprawdź dostępnego terminy

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

W trakcie szkolenia uczestnik uzyska odpowiedź na poniższe pytania:
 • co zmieniło się w przepisach regulujących awans zawodowy nauczycieli oraz jak realizować staż w trakcie zdalnego nauczania
 • jak prawidłowo realizować i dokumentować plan rozwoju zawodowego
 • w jaki sposób prawidłowo zaplanować współpracę z opiekunem stażu
 • jak zrealizować wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
 • jak prawidłowo przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • jakie dokumenty należy przygotować dla dyrektora szkoły, a jakie do wniosku o postępowanie egzaminacyjne
 • w jaki sposób opiekun stażu przygotuje opinię dorobku zawodowego, a dyrektor dokona oceny pracy
 • jak prawidłowo przygotować się do egzaminu, na co zwrócić uwagę, o co mogą pytać członkowie komisji egzaminacyjnej

Szkolenie obejmuje również wypracowanie przykładowych działań w trakcie stażu, które uwzględniają specyfikę szkoły i środowisko.

Koszt szkolenia: 100,00 zł.

Informacje o płatnościach zostaną przesłane na adres email podany w karcie zgłoszenia.

Sprawdź dostępnego terminy

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

W trakcie szkolenia uczestnik uzyska odpowiedź na poniższe pytania:
 • co zmieniło się w przepisach regulujących awans zawodowy nauczycieli oraz jak realizować staż w trakcie zdalnego nauczania
 • jak prawidłowo realizować i dokumentować plan rozwoju zawodowego
 • jak zrealizować wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
 • jak prawidłowo przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • jakie dokumenty należy przygotować dla dyrektora szkoły, a jakie do wniosku o postępowanie egzaminacyjne
 • w jaki sposób opiekun stażu przygotuje opinię dorobku zawodowego, a dyrektor dokona oceny pracy
 • jak prawidłowo dokonać opisu i analizy wymagania określonego w rozporządzeniu
 • jak prawidłowo przygotować się do egzaminu, na co zwrócić uwagę, o co mogą pytać członkowie komisji egzaminacyjnej

Szkolenie obejmuje również wypracowanie przykładowych działań w trakcie stażu, które uwzględniają specyfikę szkoły i środowisko.

Koszt szkolenia: 100,00 zł.

Informacje o płatnościach zostaną przesłane na adres email podany w karcie zgłoszenia.

Sprawdź dostępnego terminy

Szkolenie dla opiekunów stażu

W trakcie szkolenia uczestnik uzyska odpowiedź na poniższe pytania:
 • co zmieniło się w przepisach regulujących awans zawodowy nauczycieli oraz jak realizować staż w trakcie zdalnego nauczania
 • jak zorganizować współpracę z nauczycielem odbywającym staż i wspierać go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie
 • jak zorganizować współpracę z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego
 • jak wspierać nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych
 • jakie prawidłowo zaplanować obserwowanie prowadzonych przez siebie zajęć oraz obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż
 • w jaki sposób dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem odbywającym staż
 • jak inspirować i zachęcać nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych
 • w jaki sposób przygotować opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego

Koszt szkolenia: 100,00 zł.

Informacje o płatnościach zostaną przesłane na adres email podany w karcie zgłoszenia.

Sprawdź dostępnego terminy