Oferta

Z dniem 1 września 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Przez najbliższe kilka lat obowiązywać będą inne przepisy dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż przed tym okresem, ale go nie zakończyli, a inne dla tych nauczycieli, którzy są w trakcie stażu lub go rozpoczną. Zmiana, która dotyczy wszystkich realizujących staż dotyczy najważniejszego: egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się już według nowych wymagań (niezależnie od tego, czy plan rozwoju był napisany według poprzedniego rozporządzenia).

Od nowego roku szkolnego, 1 września 2019 r. przepisy po raz kolejny ulegną zmianie. Szczególnie dotyczy to okresów przerwy pomiędzy poszczególnymi stopniami awansu zawodowego, jak też skrócenia stażu nauczyciela stażysty, który nie będzie miał egzaminu, a rozmowę kwalifikacyjną. Zmianie ulegnie także proces dokonywania oceny pracy.

Awans zawodowy po zmianach

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z organów prowadzących szkołę, dyrektorów szkół, liderów, opiekunów stażu, nauczycieli.

W trakcie szkolenia uczestnik uzyska odpowiedź na poniższe pytania:
 • co zmieniło się w przepisach regulujących awans zawodowy nauczycieli w 2018 r., a co zmieniło się od 1 września 2019 r.
 • jak prawidłowo zaplanować i realizować awans zawodowy nauczycieli w szkole
 • jak zrealizować wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego
 • jak prawidłowo przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i w jaki sposób ocenić jego stopień realizacji
 • jakie dokumenty nauczyciel ma obowiązek przygotować dla dyrektora szkoły, a jakie do wniosku o postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne
 • w jaki sposób opiekun stażu przygotuje opinię dorobku zawodowego, a dyrektor dokona oceny dorobku zawodowego
 • jak prawidłowo nauczyciel ma przygotować się do egzaminu lub do rozmowy kwalifikacyjnej, na co zwrócić uwagę, o co mogą pytać członkowie komisji egzaminacyjnej

Szkolenie obejmuje również wypracowanie przykładowych działań w trakcie stażu, które uwzględniają specyfikę szkoły i środowisko.

Terminy szkoleń grupowych ustalane indywidualnie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół.

W trakcie szkolenia uczestnik uzyska odpowiedź na poniższe pytania:
 • czym jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • jakie są formy pomocy oraz jakie zadania mają poszczególni pracownicy szkoły w związku z pomocą psychologiczno- pedagogiczną
 • jak prawidłowo zaplanować i realizować pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole
 • jak rozsądnie prowadzić dokumentację
 • czym jest opinia a czym orzeczenie oraz co z nich wynika
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych, czyli jak to zrobić by pomóc uczniowi na lekcji i nie zwariować

Szkolenie obejmuje również wypracowanie przykładowych działań w trakcie stażu, które uwzględniają specyfikę szkoły i środowisko.

Koszt szkolenia: 100,00 zł.

Informacje o płatnościach zostaną przesłane na adres email podany w karcie zgłoszenia.

Sprawdź dostępnego terminy

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

W trakcie szkolenia uczestnik uzyska odpowiedź na poniższe pytania:
 • co zmieniło się w przepisach regulujących awans zawodowy nauczycieli w 2018 r., a co zmieniło się od 1 września 2019 r.
 • jak prawidłowo realizować i dokumentować plan rozwoju zawodowego
 • w jaki sposób prawidłowo zaplanować współpracę z opiekunem stażu
 • jak zrealizować wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
 • jak prawidłowo przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • jakie dokumenty należy przygotować dla dyrektora szkoły, a jakie do wniosku o postępowanie egzaminacyjne
 • w jaki sposób opiekun stażu przygotuje opinię dorobku zawodowego, a dyrektor dokona oceny pracy
 • jak prawidłowo przygotować się do egzaminu, na co zwrócić uwagę, o co mogą pytać członkowie komisji egzaminacyjnej

Szkolenie obejmuje również wypracowanie przykładowych działań w trakcie stażu, które uwzględniają specyfikę szkoły i środowisko.

Koszt szkolenia: 100,00 zł.

Informacje o płatnościach zostaną przesłane na adres email podany w karcie zgłoszenia.

Sprawdź dostępnego terminy

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

W trakcie szkolenia uczestnik uzyska odpowiedź na poniższe pytania:
 • co zmieniło się w przepisach regulujących awans zawodowy nauczycieli w 2018 r., a co zmieniło się od 1 września 2019 r.
 • jak prawidłowo realizować i dokumentować plan rozwoju zawodowego
 • w jaki sposób prawidłowo zaplanować współpracę z opiekunem stażu
 • jak zrealizować wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
 • jak prawidłowo przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • jakie dokumenty należy przygotować dla dyrektora szkoły, a jakie do wniosku o postępowanie egzaminacyjne
 • w jaki sposób opiekun stażu przygotuje opinię dorobku zawodowego, a dyrektor dokona oceny pracy
 • jak prawidłowo przygotować się do egzaminu, na co zwrócić uwagę, o co mogą pytać członkowie komisji egzaminacyjnej

Szkolenie obejmuje również wypracowanie przykładowych działań w trakcie stażu, które uwzględniają specyfikę szkoły i środowisko.

Koszt szkolenia: 100,00 zł.

Informacje o płatnościach zostaną przesłane na adres email podany w karcie zgłoszenia.

Sprawdź dostępnego terminy

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

W trakcie szkolenia uczestnik uzyska odpowiedź na poniższe pytania:
 • co zmieniło się w przepisach regulujących awans zawodowy nauczycieli w 2018 r., a co zmieniło się od 1 września 2019 r.
 • jak prawidłowo realizować i dokumentować plan rozwoju zawodowego
 • jak zrealizować wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
 • jak prawidłowo przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • jakie dokumenty należy przygotować dla dyrektora szkoły, a jakie do wniosku o postępowanie egzaminacyjne
 • w jaki sposób opiekun stażu przygotuje opinię dorobku zawodowego, a dyrektor dokona oceny pracy
 • jak prawidłowo dokonać opisu i analizy wymagania określonego w rozporządzeniu
 • jak prawidłowo przygotować się do egzaminu, na co zwrócić uwagę, o co mogą pytać członkowie komisji egzaminacyjnej

Szkolenie obejmuje również wypracowanie przykładowych działań w trakcie stażu, które uwzględniają specyfikę szkoły i środowisko.

Koszt szkolenia: 100,00 zł.

Informacje o płatnościach zostaną przesłane na adres email podany w karcie zgłoszenia.

Sprawdź dostępnego terminy

Szkolenie dla opiekunów stażu

W trakcie szkolenia uczestnik uzyska odpowiedź na poniższe pytania:
 • co zmieniło się w przepisach regulujących awans zawodowy nauczycieli w 2018 r., a co zmieniło się od 1 września 2019 r.
 • jak zorganizować współpracę z nauczycielem odbywającym staż i wspierać go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie
 • jak zorganizować współpracę z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego
 • jak wspierać nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych
 • jakie prawidłowo zaplanować obserwowanie prowadzonych przez siebie zajęć oraz obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż
 • w jaki sposób dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem odbywającym staż
 • jak inspirować i zachęcać nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych
 • w jaki sposób przygotować opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego

Koszt szkolenia: 100,00 zł.

Informacje o płatnościach zostaną przesłane na adres email podany w karcie zgłoszenia.

Sprawdź dostępnego terminy